Verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen in internetconsultatie (Wet BAZ)

Verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen in internetconsultatie (Wet BAZ) Zelfstandigen krijgen straks recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering als ze door langdurige ziekte niet meer het minimumloon kunnen verdienen (WML). Door een nieuwe verplichte verzekering lopen zij minder financiële risico’s door ziekte. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ)…