Corona virus: Regelingen voor ondernemers

Corona virus: Regelingen voor ondernemers Geachte relatie, Hiermee informeren wij u over regelingen waarvan u als ondernemer mogelijk gebruik kunt maken indien u getroffen bent of dreigt te worden door het Corona virus. Hoewel nog niet alle regelingen actief zijn, maar u denkt wel in aanmerking te komen voor één van de regelingen, kunnen wij…

Betalingsproblemen door Coronavirus? Uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers inclusief zzp’ers

Betalingsproblemen door Coronavirus? Uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers inclusief zzp’ers Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunnen wij voor u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u uw te…

Looninfo 2020

Geachte relatie, Graag informeren wij u over de wijzigingen waar u in 2020 mee te maken kan krijgen. De wijzigingen voor 2020 overzichtelijk op een rij. Verplichting om aanbod te doen met vaste uren voor 1-2-2020 – Wet Arbeidsmarkt in Balans Overeenkomsten zonder vaste uren per maand (of kleiner ti jdvak) worden vanaf 2020 aangemerkt …

Fiets van de zaak: hoe werkt het?

Fiets van de zaak: hoe werkt het? Per 1 januari 2020 is de fiscale regeling voor de ‘fiets van de zaak’ veranderd. Het wordt voor werkgevers makkelijker om hun werknemers te laten profiteren van een fiets van de zaak. Ondernemers (bijvoorbeeld kleine ondernemers en zzp’ers) kunnen ook zelf gebruik maken van de regeling. Een fiets…

Drie soorten contracten voor oproepkracht

Drie soorten contracten voor oproepkracht Een werkgever kan voor oproepwerk verschillende contractvormen overeenkomen: de voorovereenkomst, het nulurencontract of het min-maxcontract. Deze laatste twee vallen onder de WAB-regels voor de oproepovereenkomst. Sinds de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bestaat er een wettelijke definitie van de oproepovereenkomst. In de praktijk vallen het nulurencontract en…

Per 01-01-2020 nieuw BTW-identificatienummer voor eenmanszaken

Per 01-01-2020 nieuw BTW-identificatienummer voor eenmanszaken Zoals reeds eerder meegedeeld in ons nieuwsbericht van 17 januari jl. op onze site, krijgen eigenaren van eenmanszaken binnenkort een nieuw BTW-identificatienummer toegestuurd van de Belastingdienst. U bent verplicht dit nummer vanaf 1 januari 2020 gaan gebruiken voor uw zakelijke contacten. Het nieuwe BTW-nummer heeft onder andere tot gevolg…

De nieuwe regels voor oproepkrachten

De nieuwe regels voor oproepkrachten De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) verandert ook de regels voor oproepkrachten. Vanaf 1 januari 2020 moeten werkgevers tijdig een beroep doen op een oproepkracht. Daarnaast kan de oproepkracht  na een jaar aanspraak maken op een contract met een vast aantal uren. Volgens de WAB is sprake van een oproepovereenkomst…