Drie soorten contracten voor oproepkracht

Drie soorten contracten voor oproepkracht Een werkgever kan voor oproepwerk verschillende contractvormen overeenkomen: de voorovereenkomst, het nulurencontract of het min-maxcontract. Deze laatste twee vallen onder de WAB-regels voor de oproepovereenkomst. Sinds de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bestaat er een wettelijke definitie van de oproepovereenkomst. In de praktijk vallen het nulurencontract en…