Geachte relatie,

Graag informeren wij u over de wijzigingen waar u in 2020 mee te maken kan krijgen. De wijzigingen voor 2020 overzichtelijk op een rij.

Verplichting om aanbod te doen met vaste uren voor 1-2-2020 Wet Arbeidsmarkt in Balans

Overeenkomsten zonder vaste uren per maand (of kleiner ti jdvak) worden vanaf 2020 aangemerkt  als oproepovereenkomsten, zo ook min max contracten. Deze medewerkers hebben recht op een aanbod voor vaste uren zodra ze een jaar in dienst zijn. Medewerkers die reeds langer in dienst zijn dienen voor 1 februari 2020 een aanbod van hun werkgever ontvangen. Deze nieuwe regels zullen een grote impact hebben op sectoren waar veelvuldig met flexibel inzetbaar personeel wordt gewerkt.

Drie contracten in drie jaar – Wet Arbeidsmarkt in Balans

Vanaf 2020 mag een werkgever drie opvolgende bepaalde tijd contracten aanbieden in 3 jaar. Nu is dit nog drie in 2 jaar. Ook voor medewerkers die nu reeds een eerste verlenging krijgen kan rekening gehouden worden met deze verlenging.

Transitievergoeding vanaf dag 1 Wet Arbeidsmarkt In Balans

De transitievergoeding voor werknemers die uit dienst gaan wordt met ingang van 2020 al vanaf de eerste werkdag berekend.. Dit is nu pas na twee jaar. De vergoeding is wel lager maar gaat ook over de tijd voor 2020 berekend worden. Het is dus van belang om slapende dienstverbanden van minder dan 2 jaar nog dit jaar af te sluiten.

De hoofdregel is in elk geval wel eenvoudig: ongeacht de lengte van het dienstverband geldt de regel dat de transitievergoeding gelijk is aan 1/3e maandsalaris per dienstjaar. Dit betekent dat de verhoogde opbouw voor de 10+ dienstjaren en de extra opbouw voor 50-plussers komt te vervallen. Voor iedereen, ongeacht leeftijd en duur van het dienstverband geldt dezelfde rekenregel.

De complexiteit zit hem in het feit dat de lengte van het dienstverband niet meer wordt afgerond en tot op de dag nauwkeurig bepaald moet worden. Dat betekent dat iemand met een dienstverband van 12 jaar, 6 maanden en 5 dagen recht heeft op een transitievergoeding die precies is afgestemd op de lengte van dit dienstverband.

Volgens de officiële wettelijke richtlijnen zou dan eerst berekend moeten worden wat de hoogte is van de transitievergoeding over de hele jaren, daarna over de maanden en tot slot over de 5 dagen.

Sectorpremie verdwijnt, contract bepalend – Wet Arbeidsmarkt in Balans

De sectorpremie komt te vervallen, in plaats daarvan wordt de Awf premie (WW) gespitst in een laag en hoog percentage die sector onafhankelijk is. De lage premie is 2, 94%  en mag enkel toegepast worden indien:

  • Schriftelijk contract voor onbepaalde ti j d, en
  • geen oproep of min-max contract maar een overeenkomst met vaste omvang van uren, en
  • de extra uren mogen op jaarbasis niet meer als 30% van de contracturen zijn tenzij het een contract van 35 uur per week of meer betreft

of

  • Medewerker die een BBL opleiding volgen met leerwerk overeenkomst

of

  • Medewerkers  van 20 jaar of  jonger met een klein baantje (max 48u/ 4 weken of  52u/ mnd)

In alle andere gevallen moet de hoge premie worden toegepast die 5% hoger ligt. Met name de 30% regel vereist een goede contract registratie.

WKR omhoog voor eerste 400.000 euro

De vrije ruimte gaat naar 1,7% over de eerste 400.000 euro aan loonsom, over het meerdere blijft de vrije ruimte 1,2%. De extra ruimte is dus maximaal twee duizend euro.  Verder wordt aan de gerichte vrijstellingen de aanvraag “verklaring voor goedgedrag” toegevoegd.

Payroll wordt aan banden gelegd Wet Arbeidsmarkt in Balans

De regels voor payroll worden los geweekt van de uitzendregels. Met ingang van 2020 krijgt een payrollkracht dezelfde voorwaarden als een reguliere werknemer, ook arbeidsrechtelijk. Hiervoor geldt dan ook de drie contracten in drie jaar regel en het uitzendbeding mag niet meer worden toegepast. De echte uitzendkrachten blijven wel onder de uitzendwetgeving vallen, het moet dan wel duidelijk zijn dat het uitzendbureau ook de werving heeft verzorgd.

En verder

  • Aanvullend geboorte verlof per 1-7-2020
  • Bijtelling elektrische auto omhoog naar 8% voor eerste 45K Euro
  • Fiets van de zaak met bijtelling van 7%
  • Minimumloon verhoogd naar 1653,60 Euro per maand