Inschrijven in het UBO-register uiterlijk 27 maart 2021

Sinds 27 september 2020 bent u verplicht om personen die meer dan 25% economisch belang in uw onderneming hebben (UBO’s), in te schrijven in het UBO-register. Het UBO-register maakt duidelijk waar de geldstromen heengaan en wie veel invloed heeft in Nederlandse organisaties. Het UBO-register moet witwassen, corruptie, belastingfraude en het financieren van terrorisme tegengaan.

Wat is een UBO?

UBO betekent “Ultimate Beneficial Owner” en is de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. De UBO is de uiteindelijke eigenaar van een organisatie of heeft zeggenschap over een organisatie. Bijvoorbeeld personen met meer dan 25% van de aandelen in een bv. Of meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang in een vof of maatschap.

UBO inschrijven

U kunt uw UBO inschrijven in het UBO-register bij KVK.

Alleen de tekenbevoegde in uw organisatie mag dat doen. Of uw organisatie UBO’s moet inschrijven, hangt af van uw rechtsvorm. De volgende rechtsvormen zijn verplicht opgave te doen:

  1. Besloten Vennootschap en Naamloze Vennootschap.
  2. V.O.F. en  Commanditaire Vennootschap
  3. Stichting en Coöperatie.

Opgaveplichtige organisaties moeten minimaal 1 UBO in het UBO-register geregistreerd hebben. Startende organisaties schrijven de UBO’s in als zij zich inschrijven in het Handelsregister van KVK, of bij de notaris.

Openbaar UBO-register

Een deel van de UBO-gegevens is openbaar. Het gaat om deze gegevens:

Voor- en achternaam, geboortemaand en –jaar, nationaliteit, woonland en de aard en omvang van het belang. Om deze gegevens in te kunnen zien, moet u bij KVK een uittreksel uit het UBO-register bestellen.

De rest van het UBO register is alleen in te zien door bevoegde autoriteiten zoals het Openbaar Ministerie. Bijvoorbeeld om onderzoek te doen naar witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Niet opgaveplichtig:

  1. Eenmanszaken
  2. Beursgenoteerde bv’s en nv’s
  3. 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
  4. Verenigingen van eigenaars
  5. Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
  6. Rechtspersonen in oprichting
  7. Publiekrechtelijke rechtspersonen

Wilt u dat wij de registratie voor u verzorgen, neem dan contact met ons op.