Fransen Administratiekantoor &

Consultancy B.V.

Rijndijk 306a
2394 CH Hazerswoude

T 071 341 62 19
F 071 341 96 93
info@fransenadministratie.nl

KVK 28060541

BTW nr. NL809861586B01


Keuze oplossing pensioen in eigen beheer uitgesteld

In tegenstelling tot een eerdere toezegging in het algemeen overleg van de vaste commissie van Financiën op 23 maart 2016 heeft staatssecretaris Wiebes meer tijd nodig om een keuze te maken voor de oplossingsrichting voor pensioen in eigen beheer. De brief wordt nu voor het zomerreces verwacht.
 

In het algemeen overleg zegde de staatssecretaris toe binnen een luttel aantal weken met een Kamerbrief te komen waarin de oplossingsrichting bekend zou worden gemaakt. Uit het overleg kwamen nog enkele vragen naar voren die beantwoord moesten worden. Ook bleek dat de oplossingen als een partner zich tegen afkoop of omzetting van het pensioen verzet nog nader te moeten worden uitgewerkt. Overigens gaf de staatssecretaris aan gecharmeerd te zijn van nettosparen binnen de bv. Hij gaf daarbij het volgende voorbeeld: Stel dat je op een of andere manier € 100.000 waarde hebt gecreëerd in de bv. Nettosparen komt er op neer dat je 20% afdraagt aan Vpb, want het heet winst, en dat dan netto maakt. 80% komt op de balans als eigen vermogen, netto gespaard. De dividendklem bestaat niet. Het is besteedbaar naar genoegen, maar ook tijdens de oude dag. De solvabiliteit van de bv springt omhoog. Vanwege het nettokarakter hoeft er ook geen IB te worden afgedragen, maar geldt gewoon de ab-heffing. Dat is dan de pensioenvoorziening.

Inmiddels heeft de staatssecretaris laten weten dat het hem niet lukt binnen de gevraagde termijn de brief te sturen. Onder meer omdat uit het overleg was gekomen dat er een breed draagvlak moet zijn voor de uiteindelijk gemaakte keuze. De staatssecretaris zegt nu toe voor het zomerreces met een brief te komen.