Fransen Administratiekantoor &

Consultancy B.V.

Rijndijk 306a
2394 CH Hazerswoude

T 071 341 62 19
F 071 341 96 93
info@fransenadministratie.nl

KVK 28060541

BTW nr. NL809861586B01


Bijtelling auto’s naar 4 en 22 procent

Het Kabinet zet vol in op het stimuleren van nulemissieauto’s. Met ingang van 2017 zal de bijtelling voor geheel elektrische auto’s (EV’s) tot en met 2020 4% bedragen. Deze nulemissieauto’s behouden tot en met 2020 ook een vrijstelling van MRB en BPM. Zoals bekend gaat voor hybride (de PHEV’s) en voor gewone auto’s vanaf 2017 de bijtelling van 22% gelden.

Nog altijd gaat het om een wetsvoorstel. Staatssecretaris Wiebes heeft vrijdag 3 juni zijn memorie van antwoord bij de Autobrief II naar de Eerste Kamer gestuurd.

De fiscale stimulering van hybride auto's (PHEV's) wordt afgebouwd. Om de PHEV's in de komende jaren vooral voor de particuliere markt nog aantrekkelijk te houden zal het halftarief voor de MRB voor PHEV's met een uitstoot tot 50 gram CO2 per kilometer nog gelden tot en met 2020.


Voor PHEV's wordt met ingang van 2017 een nieuwe BPM-tabel geïntroduceerd, waardoor de hoogte van de BPM hoger uitvalt dan in 2016. Daarnaast vervalt met ingang van 2017 voor nieuwe PHEV's de milieugerelateerde korting in de bijtelling, zodat dan voor deze auto's het algemene tarief van 22% geldt. De eerder voorgestelde gefaseerde afbouw is van de baan. Het Kabinet zegt te verwachten dat door deze maatregelen het aantal nieuwverkochte PHEV's zal dalen.